WYNIKI TESTÓW

W 2006 roku, przeprowadzono serię badań laboratoryjnych w Luleå University, testując X-Block. Badania przyniosły oszczędności sprężonego powietrza w przedziale od 35-70% w zależności od ciśnienia w układzie, obciążenia, wielkości siłowników, stosowania ograniczników prędkości, itp. W wyniku tych badań, szwedzki Departament Energii wprowadził dotacje na finansowanie instalacji i weryfikacji oszczędności energii w trzech szwedzkich firmach.

W lecie 2006 r., pierwsza próba została przeprowadzona w Stenvalls Wood AB, tartaku. Znaczna oszczędność energii, jak również zwiększenie prędkości (i przepustowości) zostały zweryfikowane na miejscu przez AF Consulting Group, firmę konsultingową zajmującą się energią, we współpracy ze szwedzkim Departamentem Energii. Dwa kolejne badania potwierdziły oszczędności o ponad 60%. Zmniejszenie hałasu, zwiększenie prędkości były mierzone i weryfikowane we wszystkich trzech przypadkach.

Kilka testów beta przeprowadzono również w Stanach Zjednoczonych w 2006 roku. Zostały one weryfikowane przez niezależnego audytora energetycznego wraz z użytkownikami, zapewniając podobne rezultaty jak te osiągnięte w Szwecji.

Będzie nam miło dostarczyć Państwu te rozległe wyniki prac i badań na konkretnych przypadkach.. Niektóre z tych wyników zostały opublikowane i są dostępne.

An installation at a furniture factory in Poland resulted in a reduction of the air consumption by 74.7%. System pressure could be lowered from 6.1 to 2.5 bar with the low pressure from the X-BLOCK set to 1.4 bar. These major reductions of system pressure and low pressure extends the life of actuators and valves. The maintenance costs are also reduced substancially.