Tester

Under 2006 genomfördes en serie av laboratorietester på Luleå Tekniska Universitet. Testerna gav besparingar av använd tryckluft på 35-70%, beroende på systemtryck, belastning, cylinderstorlek, användning av hastighetsregulatorer etc. Efter en föredragning beviljade Energimyndigheten utvecklingsmedel för att stödja installation och verifikation av X-Block på tre svenska företag.

Sommaren 2006 genomfördes ett första test på Stenvalls Trä AB. Betydande besparingar av energi liksom ökad hastighet kunde verifieras av AF Consulting Group i samarbete med Energimyndigheten. Två ytterligare tester gav över 60% energibesparing under samma betingelser. Sänkning av ljudnivå och ökade hastigheter kunde uppmätas vid alla tre tillfällen.

Ett flertal betatester utfördes även i USA under 2006 och kunde verifieras av tredje part, med samma resultat som i Sverige.

Vi har omfattande mätresultat som vi kan visa upp om ni har intresse av det och publicerar efter hand nytt material som belyser och bekräftar våra påståenden.

Vid en installation i en fabrik i Polen uppnåddes en minskning av luftförbrukningen med 74,7%. Dessutom kunde systemtrycket sänkas till från 6,1 bar till ca 2,2 bar med ett inställt returtryck från X-BLOCKET på 1,4 bar. Denna markanta sänkning av arbetstryck och returtryck förlänger avsevärt livslängden på cylindrar och ventiler och minskar avsevärt kostnaden för underhåll.