Om AirCut

 

Vår affärsidé

”AirCut Technologies ska hjälpa industriföretag med höga kostnader för tryckluft att effektivisera sina maskiner så att energiförbrukning och kostnader minskar”

En vanlig leverans från oss innefattar konstruktion, installation, driftsättning och service. Vad som ska ingå bestäms av våra beställares önskemål.

AirCut Technologies AB är en ombildning av tidigare X-design AB, som startades år 2002 av innovatören och teknikutvecklaren Per-Åke Wahlberg. Fler ägare har tillkommit och satsningar görs på marknadsutveckling.

System X-BLOCK är patenterad i 6 länder och patentsökt i ytterligare ett flertal länder.