Vanliga frågor

Klicka på en fråga för att visa information.

 • Fungerar X-Block i alla tryckluftsanläggningar?
  Ja, i alla anläggningar som har dubbelverkande cylindrar.
 • Hur uppnås besparingar av luft och energi?
  Tryckluft behövs för cylinderns framåtrörelse, precis som i alla andra anläggningar. Med System X-BLOCK skapar vi ett slutet system på minussidan av cylindrarna. Ingen ny luft behövs för returrörelsen.
 • Vilket maxtryck kan användas?
  Högsta rekommenderade tryck är 10 bar (145 psi).
 • Hur lagras luften?
  Vid inkoppling av System X-BLOCK till en enskild cylinder behövs en ”lufttank” som lagrar returluften. Vid fler än en cylinder, där cylindrarna arbetar i olika intervaller, kan dessa i vissa fall lagra returluften åt varandra.
 • Har hört att en del av era kunder sänkt luftförbrukningen med över 90%. Hur är detta möjligt?
  System X-BLOCK resulterar ofta i sänkning av luftförbrukningen med långt över 60%. Denna ytterligare sänkning uppnås genom medveten minskning av trycket på både primär- och sekundärsidan. Trycket kan ofta sänkas avsevärt utan att minska den kraft och hastighet som är önskvärd för både arbets- och returrörelse. Vid en installation sänktes systemtrycket från 6,1 till 2,5 bar och returtrycket från 6,1 till 1,4 bar. Andra besparingar kan uppnås med hjälp av vår särskilda övervakningsmodul, som momentant mäter förbrukning och tryckfall. Därigenom indikeras läckage som annars är svårt eller i vissa fall omöjligt att upptäcka. Andra exempel är att maskinens funktion optimerats efter installation av System X-BLOCK.