Jak dział system X-Block

X-Block tworzy zamknięty wewnętrzny system na tzw „ujemnej” stronie  pojedynczego lub grupy siłowników pneumatycznych. W przeciwieństwie do standardowego układu, nie jest wymagane zasilanie sprężonym powietrzem dla suwu powrotnego. Ciśnienie zawarte w wewnętrznej pętli wytwarza siłę potrzebną do suwu powrotnego. Dodatkowe oszczędności energii są osiągane dzięki temu iż system może działać przy znacznie mniejszym niż  zwykle ciśnieniu po obu stronach siłownika.

W skrócie, system X-Block:

• Kumuluje powietrze na ujemnej stronie siłowników wraz z ciśnieniem potrzebnym do suwu powrotnego

• Przechowywane powietrza działa zarówno jako amortyzator i jako sprężyna pozwalająca na ruch powrotny siłownika

• Nie nadaje się do zastosowań, gdzie wymagana jest pełna moc do ruchu powrotnego i, gdzie potrzebne jest pełna moc aby utrzymać skok w danej pozycji przez dłuższy czas.

Szybki zwrot z inwestycji

Jeśli weźmie się pod uwagę tylko korzyści ekonomiczne wynikające z oszczędności powietrza, jesteśmy w stanie osiągnąć zwrot z inwestycji w czasie krótszym niż rok. Wielu użytkowników podkreśla, że osiągnęło dodatkową korzyść o jeszcze większej wartości dzięki oszczędnościom w znacznie zredukowanych kosztach utrzymania, obsługi, serwisu maszyn i urządzeń.

Sytem X-Block oferuje:

  • • zredukowanie  kosztów energii
  • • gładszą praca siłowników z mniejszą liczbą przerw co prowadzi do przedłużenia życia sprzętu
  • • zmniejszenie kosztów napraw i obsługi
  • • możliwość  zastosowanie mniejszych sprężarek
  • • obniżenie poziom hałasu, a tym samym poprawi komfort pracy
  • • znaczne obniżenie emisji CO2
  • • będziesz w stanie na bieżąco diagnozować pracę siłowników

Testy na małej sprężarce wykazały potencjalny wzrost prędkości cykli pracy, z 30 wzrasta do 170 cykli / min z tym samym poziomem zużycia powietrza.

Łatwa instalacja

Instalacja bloku System X może być wykonana przez własnych techników. Jesteśmy, oczywiście, dostępni, aby zapewnić Państwu pełne instrukcje, w jaki sposób zainstalować system, w zależności od aplikacji. Mamy również dostępnych ekspertów, którzy mogą pracować na miejscu, aby pomóc w części lub całości projektu.

Przykłady instalacji. (PDF)

Skontaktuj się z nami aby uzyskać dodatkowe informacje!