Så här fungerar System X-Block

System X-BLOCK skapar ett slutet system på minussidan av en cylinder eller en grupp av cylindrar. Till skillnad från traditionell teknik tillförs ingen ny tryckluft för cylinderns returrörelse. Det övertryck som skapas på minussidan ger tillräcklig kraft för returrörelsen. Ytterligare besparingar uppnås tack vare att systemet kan arbeta med väsentligt lägre tryck, oftast både på primär- och sekundärsida.

X-BLOCK i korthet:

  • • Lagrar luften på den negativa sidan av cylindrarna – övertryck skapas
  • • Den lagrade luften fungerar både som stötdämpare och som fjäder för returrörelse
  • • Passar inte applikationer där full kraft behövs för returrörelsen.


Snabb återbetalning

Ofta kalkylerar vi med en återbetalningstid på mindre än ett år, baserat enbart på vinsterna från den minskade energiförbrukningen. Många kunder har poängterat att de dessutom uppnått lika stora, eller större, inbesparingar tack vare minskat underhåll.

Många fördelar

  • • Minskad energianvändning
  • • Mjukare gång med färre avbrott
  • • Reducerat underhållsbehov
  • • Möjliggör mindre kompressorer
  • • Lägre ljudnivå ger bättre arbetsmiljö
  • • Kraftigt minskade CO2-utsläpp

Tester med en mindre kompressor är gjorda där vi kunde påvisa en hastighetsökning från 30 till 170 cykler/minut med samma luftförbrukning.

Enkel installation

Installationen av System X-BLOCK kan utföras av er egen personal. Vi står naturligtvis till tjänst med fullständiga instruktioner och kan också leda arbetet på plats. Vi kan också genomföra hela projektet för er räkning.

Installationsidéer. (PDF)

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!