NY TRYCKLUFTSTEKNOLOGI SÄNKER LUFTFÖRBRUKNINGEN MED MER ÄN 60%!

Läs här om hur en av våra kunder uppnådde en total minskning av förbrukningen med 93%!

Air Cut Technologies erbjuder en ny, patenterad teknik, System X-BLOCK, för reducering av luftförbrukningen i dubbelverkande tryckluftscylindrar. Tekniken kan användas i såväl befintliga som nya anläggningar, samt kan med fördel kopplas in till en grupp av cylindrar. Som mest har vi installerat vårt system i en maskin med 44 cylindrar.

Paketläggare försedd med System X-BLOCK. Före åtgärder var den totala luftförbrukningen under drift 19,5 L/s med ett läckage i stillastående maskin på 4,6 L/s. Efter installation av System X-BLOCK var förbrukningen under drift 1,3 L/s. En häpnadsväckande besparing på över 93%!

Vi utlovar en radikal sänkning av luftförbrukningen, generellt med mer än 60%. Några av våra kunder har dock uppnått betydligt större besparingar än så, tack vare att vår unika metod även identifierar problem och läckage som är svåra att finna på andra sätt. Slitage och ljudnivå minskar också eftersom cylindrarna får en mjukare gång.

Så här fungerar X-BLOCK


SCA MUNKSUND NÖJD KUND – SÄNKTE FÖRBRUKNINGEN MED 97%!

Thomas Hallberg, underhållschef, SCA Munksund:

”Vi är mycket nöjda med resultaten”

Efter en lyckad test i en av våra maskiner i avströningsverket för några år sedan, gick vi vidare med en större installation i två enheter. Sammanlagt handlade det om 87 cylindrar.

- Våra mätningar av luftförbrukningen visade på häpnadsväckande besparingar som kom från det nya sättet att använda tryckluften samt en genomgång av maskinerna före installationen av System X-BLOCK. Vi sänkte luftförbrukningen med 97,7 respektive 93,5% i de två maskinerna!!

- Vi har nu kört ett tag och märkt att underhållsbehovet minskat betydligt. Maskinerna går mjukare vilket minskar slitaget på lagringar och cylinderinfästningar. Det har gett färre störningar i produktionen.

- I och med luftbesparingen har vi börjat se på möjligheten att vid ett förestående utbyte av kompressorer gå ner i storlek jämfört med idag.

Klicka vidare nedan för jämförelsediagram.

Läs mer…