SCA MUNKSUND NÖJD KUND – SÄNKTE FÖRBRUKNINGEN MED 97%!

Thomas Hallberg, underhållschef, SCA Munksund:

”Vi är mycket nöjda med resultaten”

Efter en lyckad test i en av våra maskiner i avströningsverket för några år sedan, gick vi vidare med en större installation i två enheter. Sammanlagt handlade det om 87 cylindrar.

- Våra mätningar av luftförbrukningen visade på häpnadsväckande besparingar som kom från det nya sättet att använda tryckluften samt en genomgång av maskinerna före installationen av System X-BLOCK. Vi sänkte luftförbrukningen med 97,7 respektive 93,5% i de två maskinerna!!

- Vi har nu kört ett tag och märkt att underhållsbehovet minskat betydligt. Maskinerna går mjukare vilket minskar slitaget på lagringar och cylinderinfästningar. Det har gett färre störningar i produktionen.

- I och med luftbesparingen har vi börjat se på möjligheten att vid ett förestående utbyte av kompressorer gå ner i storlek jämfört med idag.

Klicka vidare nedan för jämförelsediagram.

Enstycksmatare försedd med System X-BLOCK. Före åtgärder var den totala luftförbrukningen under drift 10,4 L/s med ett läckage i stillastående maskin på 0,2 L/s. Efter installation av System X-BLOCK blev förbrukningen under drift 4,0 L/s. En besparing på 62%!

Virkesfack försedd med System X-BLOCK. Före åtgärder var läckaget i stillastående maskin 3,3 L/s och luftförbrukning under drift 6,1 L/s. Efter installation av System X-BLOCK var förbrukningen under drift 0,14 L/s. En besparing på 97%!